De meetgegevens die mensen verzamelen en delen via Samen Meten kun je vinden op het Samen Meten dataportaal. Je kunt de meetdata daar ook zelf onderzoeken en vergelijken met meetdata op andere meetpunten. Meetgegevens voor luchtkwaliteit kun je verder onderzoeken met behulp van de Samen Analyseren Tool. Als er veel data zijn voor een bepaald type sensor, kan het Samen Meten team iets zeggen over de datakwaliteit. Dit doen we met behulp van een plausibiliteitsscore. Soms kunnen we ook corrigeren voor structurele meetfouten. Dit doen we met behulp van een kalibratie methode.

Samen Meten Dataportaal

Dataportaal België​ Samen voor Zuivere lucht

Over het Samen Meten dataportaal

Op het dataportaal zie je een kaart met de actuele (sensor)metingen van lucht, water en geluid. Deze metingen worden gedaan door  allerlei verschillende partijen, zoals burgerinitiatieven en (lokale) meetnetten. Op het dataportaal kun je de data van een enkele sensor of alle sensoren in een gemeente bekijken. Het dataportaal is bedoeld voor iedereen die zelf metingen doet en deze data wil inzien of delen met anderen. Of als je wilt weten wat er in je buurt wordt gemeten.

Fijnstofdata verder onderzoeken

Op het Samen Meten dataportaal krijg je een actueel beeld de luchtkwaliteit van de afgelopen week. Maar vaak wil je nog veel meer weten. Bijvoorbeeld of de luchtkwaliteit doordeweeks slechter is dan in het weekend, of hoe de luchtkwaliteit afhangt van de windrichting. De Samen Analyseren Tool helpt je om dit stap voor stap te onderzoeken.

Comments are closed on this content.