We maken een voorzichtige start met waterkwaliteitmetingen op het dataportaal. Voorlopig laten we sensormetingen zien van elektrische geleidbaarheid (EC) van het water en de watertemperatuur.

Elektrische geleidbaarheid - EC

In  het (sloot)water zitten verschillende stoffen opgelost. De stoffen met een elektrische lading (ionen) geleiden de elektrische stroom. Hoe meer van deze stoffen er in het water zitten, hoe beter  het water elektriciteit kan geleiden, dat noemen we EC (Electric Conductivity)  oftewel  de mate van geleidbaarheid van het water. De geleidbaarheid wordt veroorzaakt door opgeloste ionen, zoals chloride, nitraat, sulfaat, ijzer, calcium. Sommige stoffen komen van nature voor (regenwater bevat ook een klein beetje ionen), zijn het gevolg van opwellend kwelwater of door afspoeling van landbouwpercelen. Ook (illegale) giflozingen kunnen een (grote) toename van elektrische watergeleidbaarheid veroorzaken.

Wanneer je een verandering in watergeleidbaarheid meet, betekent dat dat er een verandering in de opgeloste stoffen is, en dus van de samenstelling van het water.  Als je wilt weten welke stoffen er precies in het water zitten kan dat met een laboratoriumanalyse bepaald worden. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor de watergeleidbaarheid verandert.  Slootwater kan bijvoorbeeld verdund worden met regenwater, waardoor de EC kleiner wordt. Het kan ook dat de uitspoeling van landbouwgrond is toegenomen, omdat  er net bemest is bijvoorbeeld. Dan wordt de EC juist groter. In droge periodes verwacht je een toename van de EC, doordat het slootwater indampt. Bij een giflozing wordt de EC vaak heel snel veel groter. De EC is ook afhankelijk van de temperatuur van het water, daarom wordt deze weergegeven als EC op 25  oC (specific EC). De eenheid is microSiemens/cm.