Het Samen Meten dataportaal is een platform voor het delen van open data over de leefomgeving. Om je meetresultaten en eventuele gekalibreerde data goed weer te kunnen geven, hebben we specifieke informatie nodig over jouw sensor, zoals het type en de gebruikte hardware en software. 

Waarom is je sensorinformatie zo belangrijk?

Als we weten welke sensor je gebruikt kunnen we onderzoeken hoe goed dat type sensor het doet. Voor sommige typen sensoren schatten we de kwaliteit van je meetresultaten in. Dat zie je dan terug als plausibiliteit  op het dataportaal. Ook kunnen we voor sommige typen sensoren  de ruwe data kalibreren en zo waarde toevoegen aan de data. Voor deze kalibratie hebben we de specificaties van de gebruikte sensor nodig. Ook als je de ruwe data zelf softwarematig bewerkt willen we graag weten hoe. De meetresultaten en andere beschikbare data worden gebruikt om te  kijken hoe de data zouden kunnen bijdragen aan het maken van effectiever beleid. Transparantie is belangrijk om te weten wat de data waard is.

Welke data wordt al gepubliceerd op het dataportaal?

Als je een meetkastje ontvangt via een burgerwetenschapsinitiatief dat is aangesloten bij Samen Meten, verschijnen de data van het meetkastje vaak automatisch op het Samen Meten dataportaal. Je kunt ook deelnemen aan Sensor.Community, een wereldwijd sensornetwerk dat open milieudata creëert. De data van dit netwerk verschijnen ook op Samen Meten. Daarnaast kunnen we data van de SODAQ-snuffelfiets direct ophalen en publiceren. De precieze plek waar het meetkastje zich bevindt laten we om privacy redenen niet zien, daarom kan het zijn dat de locatie van je sensorkastje niet helemaal lijkt te kloppen of af en toe verspringt. De data blijft eigendom van de deelnemende burgerwetenschapper, Samen Meten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laat de data alleen zien.

Hoe kun je deelnemen en je meetresultaten delen?

Wil je dat jouw data ook op het dataportaal komen? Vul dan dit formulier in en verstuur het naar samenmeten@rivm.nl. Zo draag je bij aan een groeiende, wereldwijde gemeenschap van burgerwetenschappers en help je mee aan het verbeteren van onze leefomgeving.