Wat is er leuker én leerzamer voor kinderen dan zelf meten? Verschillende basis- en middelbare scholen doen mee aan citizen science-projecten.  Ook kun je als school gebruikmaken van lespakketten.  

De projecten voor middelbare scholen worden gecoördineerd door GLOBE Nederland. GLOBE is een citizen science-organisatie gericht op de samenwerking tussen scholen en wetenschappers. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt nauw samen met GLOBE.