Met het GLOBE-Bodempakket kunnen ‘jonge onderzoekers’ op zoek gaan naar de geheimen van de bodem. Krijg inzicht in de eigenschappen en de wonderlijke diertjes met hun verborgen levenswijze. Ontdek dat de bodem ademt, de bodem leeft!

De Levende Bodem

GLOBE-Bodem is een handleiding waarmee de eigenschappen van de grond eenvoudig kunnen worden onderzocht. Voor een deel zijn dat metingen buiten in het veld. Een ander deel kan binnen in een practicumlokaal worden gedaan. De bodemeigenschappen en de chemische samenstelling zijn belangrijk voor het leven in de grond. Ook daar kan je onderzoek aan doen als je durft.

 

De GLOBE-bodemmodule  en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

GLOBE is opgericht om samen met wetenschappers onderzoek te doen en de resultaten te delen. De Bodemmodule sluit aan op het Bodembiologisch Meetnet van het RIVM, waarin de biodiversiteit van de Nederlandse bodem is onderzocht. Daarin is samengewerkt met collega’s van andere instituten en universiteiten. We werken aan een vernieuwing van de GLOBE bodemmodule, zodat de meetresultaten wellicht ook zichtbaar worden op het Samen Meten dataportaal.