Kinderen maken zich soms best zorgen over de luchtvervuiling in de stad. Want je ziet het niet maar het is er wel. Voor de gezondheid van kinderen is schone lucht heel belangrijk. Om die urgentie bij kinderen onder de aandacht te brengen heeft de gemeente Amsterdam samen met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), een gratis een lespakket ontwikkeld over luchtvervuiling.  

Lespakket 

De lessenserie ‘Luchtvervuiling’ bestaat uit vier lessen en is bedoeld voor leerlingen van groep 6,7 en 8.  Kinderen leren met veel proefjes, opdrachten en informatiefilmpjes alles over lucht, luchtvervuiling (fijnstof, roet en smog) en gezondheid. Ook leren ze wat ze zelf kunnen doen om de lucht schoner te maken. Bij elke les worden tijdsduur,  leerdoelen, benodigdheden en voorbereiding aangegeven. Per lesonderdeel wordt beschreven wat de bedoeling is.  De lessen staan in een doorklikbare pdf. Deze is gratis te downloaden via de website van de GGD Amsterdam. Voor scholen in Amsterdam is er ook een materialenkist beschikbaar en ze kunnen een deel van de lessenserie gratis laten verzorgen door een gastdocent.   

Ervaringen 

In Amsterdam zijn de docenten en leerlingen erg enthousiast over de lessen.  “Het zijn leuke en leerzame lessen waarbij de leerlingen ook zelf actief aan de slag gaan en meedenken. Zo zit er bijvoorbeeld een proefje in waarin de kinderen zelf smog gaan maken. Door de kinderen veel zelf te laten ervaren en doen blijft het voor hun leuk en komt het abstracte begrip luchtkwaliteit echt tot leven.”, aldus een docent. En ook de leerlingen genieten van de lessen: “Ik vind het echt cool, vooral het fijnstof vangen spel en de proef over hoe sterk de lucht is. En ik wist niet dat fijnstof zo klein is dat je het niet ziet.” 

Leraar en leerlingen doen een test op school