Er was veel wind en regen tijdens de jaarwisseling van 2023-2024.  Ook was er tijdelijk smog door fijnstof. Via het Samen Meten-dataportaal kon je tijdens de jaarwisseling elke 5-10 minuten nieuwe meetgegevens bekijken, zodat je de vuurwerkpieken extra goed kon zien. De piek om middernacht was fors, maar ook weer snel verdwenen omdat er veel wind was. In het noorden bleef de luchtkwaliteit het langste slecht. In de animatie van de uurwaarden voor PM2.5 hieronder kun je dat ook goed zien. 

Animatie fijnstof oud en nieuw 2023-2024

Het Samen Meten Vuurwerkportaal

Samen Meten heeft speciaal voor de jaarwisselingen een vuurwerkdataportaal. Er is een Fijnstof Vuurwerkdataportaal en een Geluid Vuurwerkdataportaal. Op het Fijnstof Vuurwerkportaal zie je ontploffende vuurpijlen. De grootte van de ontploffende vuurpijl op de kaart laat zien hoe hoog de fijnstofconcentratie ter plekke was. Op het Geluid Vuurwerkportaal zie je bewegende staafjes. Hoe hoger het staafje, hoe harder het geluid.

Een stormachtige jaarwisseling

Het einde van het oude jaar en de start van het nieuwe jaar was stormachtig. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwachtte van tevoren dat de luchtkwaliteit als gevolg van vuurwerk korte tijd slecht tot zeer slecht zou zijn, en dat de fijnstofconcentraties vanwege de wind snel weer zouden dalen. In de eerste uren van 2024 is in veel Nederlandse steden dan ook smog door fijnstof gemeten. De luchtkwaliteitsindex, een indicator voor de luchtkwaliteit op basis van fijnstof, ozon en stikstofdioxide, was plaatselijk zeer slecht. 

Het RIVM heeft gekeken welke van de referentiestations van het Luchtmeetnet de hoogste fijnstofconcentraties hebben gemeten tijdens de jaarwisseling. Dit waren de referentiestations in Vlaardingen en Den Haag (1058 en 771 ug/m3).

Fijnstofsensordata voor PM2.5 en PM10

Onderstaande animatie brengt mooi in beeld wat de sensoren hebben gemeten. Voor PM10 zie je het effect van vuurwerk het beste. Je kunt zien dat op veel plekken in Nederland hoge fijnstofconcentraties waren. Naast de randstad vallen de noordelijke provincies op. Daar bleef de luchtkwaliteit ook het langste slecht. Dit is waarschijnlijk vanwege de zuidwestelijke wind. 

Er zijn een aantal gebieden in Nederland waar minder sensoren hangen. Deze plekken vallen minder op op de kaart, maar dit wil niet zeggen dat de luchtkwaliteit niet ook daar slecht was. 

Animatie fijnstof oud en nieuw 2023-2024 PM10

Animatie fijnstof (PM10) oud en nieuw 2023-2024

Geluidmetingen en vuurwerk

Het effect van vuurwerk is ook goed te zien in de geluidsmetingen. Hieronder hebben we twee voorbeelden, van Goes en Alkmaar. De metingen zijn niet representatief, maar je kunt er wel een paar leuke dingen in zien.  Bij beide zie je dat de geluidniveaus hoger liggen dan andere dagen. 

Voor vuurwerk kun je het beste kijken naar de oranje lijn (LA min). LA min is het minimum geluidniveau, de geluidachtergrond. Deze wordt hoger wanneer een geluid langer aanhoudt. De geluidpiek door vuurwerklawaai is daarin het duidelijkst terug te zien. Als je naar de LA min kijkt, zie je dat deze in Alkmaar langer hoog was, en liep tot 88 db(A). De piek in Goes was een stuk korter en ook niet zo hoog. Het lijkt er dus op dat in Alkmaar meer en langer vuurwerk is afgestoken.

Geluidniveaus in Alkmaar, Noord-Holland tijdens de jaarwisseling 2023-2024

Geluidniveaus in Alkmaar, Noord-Holland

 Geluidniveaus in Goes, Zeeland, tijdens de jaarwisseling 2023-2024

Geluidniveaus in Goes, Zeeland