Zie de eerste resultaten onderaan deze pagina!

 

De komende jaarwisseling meet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  voor de derde keer, sinds 2016/2017, samen met burgerwetenschappers het effect van vuurwerk op de luchtkwaliteit.

In de periode rondom Oud en Nieuw zorgen we voor een hogere tijdsresolutie op ons Samen Meten dataportaal. Hierdoor worden de fijnstofdata van ruim 200 stofsensoren om de 5 tot 10 minuten opnieuw weergegeven. Zo monitoren we de gevolgen van het afsteken van vuurwerk nauwkeuriger dan met de gebruikelijke uurlijkse schaal. Wij vragen iedereen die sensordata aan het dataportaal levert om erop te letten dat data iedere 5 minuten wordt aangeleverd. 

Wil je graag meedoen, maar heb je nog geen sensor? Overweeg dan mee te doen met het Luftdaten-project. De meetgegevens van dit project worden open gedeeld en door het RIVM ook gebruikt op het Samen Meten dataportaal.

 

Vuurwerkexperiment 2018 00.10

Eerdere experimenten

Het is de derde keer dat het RIVM in samenwerking met burgerwetenschappers een vuurwerkexperiment organiseert. Tijdens de nieuwjaarsnacht 2017/2018 deelden ongeveer 130 Nederlanders hun fijnstofmetingen met het RIVM dataportaal. Gemiddeld genomen namen de fijnstofconcentraties die burgers in beeld brachten toen met een factor 17 toe. De officiële metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit lieten een grotere stijging zien.

Het RIVM stelde vorig jaar een aantal sensorkits ter beschikking voor burgermeetprojecten in Amsterdam en Amersfoort. Daarnaast leverden burgerinitiatieven uit Apeldoorn en Venlo, en enkele individuen hun meetgegevens aan. De kaart van Nederland werd verder gevuld met meetgegevens van Nederlands deelnemers aan het Luftdaten-project en projecten waarin het RIVM experimenteert met sensornetwerken.

In de nieuwjaarsnacht 2016/2017 stelde het RIVM voor het eerst een groep geïnteresseerde vrijwilligers in de gelegenheid om zelf de hoeveelheid fijnstof tijdens de jaarwisseling te meten. Hiervoor stelde RIVM sensoren beschikbaar. Alle meetinstrumenten lieten toen een piek in de fijn stof concentratie rond de jaarwisseling zien.

 

Eerste resultaten 2018/2019

Een deel van de vuurwerksensoren die in 2017 waren uitgedeeld werkte nog en liet weer hoge concentraties zien. Veel sensoren liepen tegen hun maximale waarden van 1000 ug/m3. 

Sensoren uit 2017

 

De visualisatie van alle sensordata liet vlak voor middernacht nog een redelijk rustig beeld zien. Tegen half een  hadden veel sensoren de maximale concentraties.  

Vuurwerk visualisatie begin

 

 

 

Vuurwerk visualisatie maximum

 

Het verloop van de animatie rond middernacht is terug te zien op de volgende link.

 

Een fraaie animatie van het relatieve verloop van de concentraties is te zien op de site van stofradar.nl, klik op de onderstaande figuur om de animatie te zien.

Stofradar

 

Hieronder het verloop van de concentraties rond middernacht in enkele steden/gebieden.

 

Vuurwerkpieken 2018/2019

 

De hoogste gemiddelde pieken komen in Barneveld voor, gevolgd door Utrecht en Apeldoorn. Het is opvallend dat er op deze locaties ook een tweede en derde piek te zien is. 

 

Meer uitgebreide analyses volgen binnenkort.