Champagneglazen

In de periode rondom Oud &Nieuw zorgden we de laatste jaren voor een hogere tijdsresolutie op ons Samen Meten dataportaal naar 5 tot 10 minuten. Zo konden we de gevolgen van het afsteken van vuurwerk voor de concentratie van fijnstof in Nederland beter inzichtelijk maken. 

Voor Oud & Nieuw 2020/2021 was er een landelijk vuurwerkverbod. We verwachtten daarom dat  een grootschalige fijnstofpiek  deze nacht uitbleef. Om goed te kunnen vergelijken met voorgaande jaren, verhogen we ook dit jaar de tijdsresolutie. In de praktijk was er toch sprake van het nodige vuurwerk. Met de circa 1500 fijnstofsensoren die data rapporteren op SamenMeten.rivm.nl was het mogelijk om gedetailleerde kaarten van de concentratieverdeling te maken. 

De concentraties bleven in delen van het land lang hoog. In eerdere jaren namen de concentraties veel sneller/sterker af. Onderstaande figuur toont de gemiddelde officiele PM10 metingen op stedelijke locaties. De cijfers voor de jaarwisseling 2019/2020 komen van het Compendium voor de Leefomgeving (https://www.clo.nl/indicatoren/nl0570-luchtverontreiniging-tijdens-de-j…).

Let wel: voor de jaarwisseling 2020/2021 zijn de ongevalideerde meetwaarden gebruikt in een voorlopige analyse.  

metingen_jaarwisseling

 

Waar in eerdere jaren gemiddeld een piek van ruim 600 ug/m3 werd gemeten was dat nu maar circa 200 ug/m3. Dit suggereert dat er ook veel minder vuurwerk werd afgestoken. Uiteraard spelen er veel factoren mee, met name de meteorologie is van belang. Een meer gedetailleerde analyse is nodig om de resultaten nader te duiden. 

Een update van de grafiek, waarvoor meer (nog steeds ongevalideerde) officiele meetcijfers beschikbaar waren laat voor de periode tussen middernacht en 01:00 iets hogere waarden zien, circa 250 in plaats van circa 200 ug/m3. De figuur laat ook de gemiddelden zien van de door sensoren gemeten PM10 waarden (na kalibratie). De sensoren komen later in de nacht iets hoger uit dan de officiele metingen. Er kan, ondanks de kalibratie, nog sprake zijn van een effect van luchtvochtigheid. Aan de andere kant is de ruimtelijke verdeling van sensoren over Nederland wezenlijk anders dan van de officiele meetpunten. Hierdoor kan ook een ander beeld ontstaan. Ook hier is meer gedetailleerde analyse nodig om meer uitspraken te doen. NB. Het verloop van de gemiddelde waarde van de sensoren was eerst onjuist weergegeven in de figuur. 

pm10_update2

 

Op verschillende locaties, vooral in de grotere steden, werden na middernacht overigens fors hogere concentraties dan het landelijk gemiddelde gemeten. Hieronder enkele screenshots van de website luchtmeetnet.nl . Zie de website voor meer locaties en details. 

Locaties

 

Resultaten 2020-2021

Op deze pagina worden de resultaten van sensor-metingen gedurende de jaarwisseling 2020/2021 besproken.

De uurgemiddelde concentraties PM10 op verschillende momenten op 31 december 2020 en 01 januari 2021 worden in onderstaande figuren voor geheel Nederland getoond. De figuren zijn gemaakt door de informatie van de officiële fijnstofmetingen en fijnstofkaart te combineren met de gekalibreerde resultaten van de sensoren. Met al deze sensoren kan een veel gedetailleerdere fijnstofkaart worden gemaakt dan tot op heden mogelijk was. De schaal van de figuren is anders dan gebruikelijk op samenmeten.rivm.nl en loopt tot 200 ug/m3.

Waar het zuidwesten en noordwesten in de ochtend weer op lage concentraties zitten is er in de regio Amsterdam en het oosten van het land dan nog steeds sprake van verhoogde concentraties. Vermoedelijk was er gedurende de nacht sprake van weinig wind, waardoor de fijnstof slechts langzaam werd verdund en het land werd uitgevoerd. 

PM10 18uur

 

PM10 22uur

 

PM10 01uur

 

PM10 02uur
PM10 06uur

 

PM10 09uur