CityTRAQ campagne beeld van klein meisje op de fiets in een Europese straat

Sinds eind 2022  is het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) via Samen Meten aangesloten bij 2 grote Europese projecten over burgerwetenschap: CitiObs en CityTRAQ. Beide projecten lopen 4 jaar. CitiObs ondersteunt citizen science-initiatieven (citizen observatories)  die luchtkwaliteit (met name fijnstof) meten in steden. Methoden voor citizen science uit verschillende Europese landen worden in kaart gebracht, bij elkaar gevoegd en verder ontwikkeld. CityTRAQ speelt zich voor het grootste deel af in Vlaanderen en Kroatië en richt zich op luchtvervuiling door verkeer in steden. Het project gaat op zoek naar lokale maatregelen die deze luchtvervuiling kunnen verminderen. Hier gaat het vooral om het meten van stikstofdioxide (NO2). 

Waarom doet Samen Meten aan deze projecten  mee? 

Voor Samen Meten is het leuk om op deze manier over de grenzen heen te werken en kennis en ervaringen uit te wisselen. Naast deze 2 projecten werkt Samen Meten ook mee aan andere internationale projecten. Bijvoorbeeld in FAIRmode waarin kalibratiemethoden worden uitgewisseld. Ook heeft Samen Meten een actieve rol in ECSA, de European Citizen Science Association. 

Meer informatie over deze projecten: