Het SamenMeten team van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet mee aan het Europese project CityTRAQ. Dit  staat voor ‘Traffic model for better air quality policies in cities’. In dit project werkt het RIVM samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), de steden Antwerpen, Gent en Brugge en het Drzavni Hidrometeoroloski Zavod (het Kroatische KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)). Het project richt zich op luchtvervuiling door verkeer in steden, en gaat op zoek naar lokale maatregelen die deze luchtvervuiling kunnen verminderen.

CityTRAQ campagne beeld van klein meisje op de fiets in een Europese straat
 
 

Verkeer monitoren en luchtkwaliteit meten

Luchtvervuiling is een groot risico voor de gezondheid van mensen in Europa. Een groot deel van de bevolking wordt blootgesteld aan luchtvervuiling. Beleidsmakers staan voor de uitdaging een wetenschappelijk onderbouwd lucht- en mobiliteitsbeleid te kunnen voeren. Het project draagt hieraan bij door twee tools te ontwikkelen, een screening- en een scenariotool. De screeningtool moet helpen snel te kunnen zien op welke plekken de luchtkwaliteit slecht is. De scenariotool moet het daadwerkelijke effect laten zien van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze tools worden al tijdens het project in de praktijk gebruikt. In de 3 Vlaamse steden worden pilotstudies uitgevoerd, met behulp van de tools. In alle pilots wordt verkeer gemonitord en luchtkwaliteit gemeten. Monitoren gebeurt met behulp van een combinatie van officiële metingen en sensormetingen.

Naast het technische deel is er ook aandacht voor participatie. Het project onderzoekt hoe burgers beter meegenomen kunnen worden in beleid, en het opzetten van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en hoe bewoners in de Vlaamse steden kunnen meedoen in het zoeken naar oplossingen tegen luchtvervuiling.

Het Samen Meten team van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft onder andere advies over de sensormetingen. We brengen bijvoorbeeld methodes in om de sensormetingen te kalibreren, net zoals we dat ook doen met de sensormetingen in Nederland.

Waarom doen we via Samen Meten mee?

Binnen het CityTRAQ project kunnen we de samenwerking met de Vlaamse Milieudienst versterken. Op het gebied van citizen science en luchtkwaliteit lopen Nederland en Vlaanderen voorop. We hebben allebei onze sterke punten en door die te combineren kunnen we veel aan elkaar hebben. In dit project gaan we leren hoe informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen gecombineerd kunnen worden en  wat dat kan betekenen voor lokaal beleid. Dat is voor Nederlandse steden ook heel relevant!

LIFE Medegefinancierd door de Europese Unie

Het project krijgt geld van de Europese Unie (LIFE programma), en heeft een looptijd van 4 jaar (tot 2026).