CitiObs ondersteunt citizen scienceinitiatieven (citizen observatories)  die luchtkwaliteit meten in steden. Methoden voor citizen science uit verschillende landen worden in kaart gebracht, bij elkaar gevoegd en verder ontwikkeld. Ook wordt er  kennis opgedaan over wat nodig is om een succesvol burgerinitiatief op te zetten. Het gaat dan om het doen van metingen, maar ook over hoe deze metingen bij kunnen dragen aan onderzoek en beleid.

CitiObs team tijdens de kick-off in Oslo

 

Zes landen, zes steden - om te beginnen

Aan het project doen om te beginnen 6 steden in mee in 6 landen. Deze landen lopen voorop als het gaat om citizen science. Rotterdam is één van de steden. Andere steden in Europa kunnen zich in een later stadium aanmelden en de geleerde lessen en methodes vervolgens overnemen.

Het NILU, het Noorse Instituut voor Luchtonderzoek, trekt het project. De projectpartners die meedoen (zie kaart) hebben een verschillende expertise: data science, modellering, ecologie, community building, inclusiviteit en kunst. Daardoor is er aandacht voor zowel de data als de sociale dimensie van burgerwetenschap. Samen Meten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) draagt onder andere bij door de kalibratiemethode en de plausibiliteitsscore ook buiten Nederland te gebruiken als tools om de kwaliteit van de data te verbeteren. Ook is Samen Meten de schakel met Rotterdam.

CitiObs kaart met deelnemende landen

Kick-off in Oslo

In januari 2023 was de kick-off van het citiObs project in Oslo. Bijzonder aan het project is dat heel veel zal worden gedaan in cocreatie. Dat wil zeggen dat de deelnemende steden en hun bewoners ook gaan meepraten en meebeslissen wat er in dit project allemaal gaat gebeuren. Het plan staat dus nog helemaal niet vast. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.