Eind vorig jaar stond in de Samen Meten Nieuwsbrief een oproep om de vernieuwde RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Beleving App te testen. De RIVM Beleving App is ontwikkeld om ervaringen van mensen met hun leefomgeving vast te leggen Het onderzoek is nu succesvol afgerond. De resultaten laten zien dat de app goed functioneert en kan worden ingezet als volwaardige onderzoeksmethode naar de beleving van de leefomgeving.  

Doel pilot onderzoek 

Doel van het onderzoek was om te onderzoeken of de app gebruiksvriendelijk is en voor welke thema’s mensen de app gebruiken. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wil de gebruikte onderzoeksmethoden blijven vernieuwen om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen doen naar milieu en gezondheid. Deelnemers hadden de keuze om in de app een van de zeven thematische vragenlijsten in te vullen, bijvoorbeeld over de eigen buurt, luchtkwaliteit of geluid. Deelnemers konden zo veel en vaak vragenlijsten invullen als ze wilden. 

Resultaten pilot onderzoek 

In totaal hebben de 18 deelnemers 432 vragenlijsten ingevuld via de app. De meeste mensen wilden iets rapporteren op het gebied van geluid (~30%) en luchtkwaliteit (~30%). Door de locatie mee te nemen, zien we in de resultaten bijvoorbeeld dat mensen relatief vaak overlast van houtstook melden als ze binnen zitten, terwijl voor andere bronnen van luchtverontreiniging men vaak buiten is. Omdat het hier om een pilot ging met relatief weinig deelnemers, hebben we de vragenlijsten verder niet inhoudelijk geanalyseerd. De belangrijkste feedback op het functioneren van de app was dat het belangrijk is om een duidelijk doel aan de vragenlijsten mee te geven. Ook zien deelnemers graag een directe terugkoppeling van de eigen meldingen terug. 

Vervolg RIVM Beleving app 

De RIVM Beleving App kan worden gebruikt in onderzoek naar beleving en ervaring. Ervaringen kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met sensormetingen van luchtkwaliteit of geluid, windrichting, etc. Op deze manier kunnen we onderzoeken of de ervaren overlast overeenkomt met wat we zouden verwachten op basis van andere metingen. Op dit moment wordt de app gebruikt in een onderzoek rondom veehouderijen waar deelnemers geuroverlast kunnen melden. Je leest hierover op de Samen Meten website