In Zuidoost Brabant is een verdiepend onderzoek gestart naar de naar de invloed van veehouderijen op de luchtkwaliteit en beleving van inwoners. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) voeren dit onderzoek uit.  Boeren en omwonenden doen aan het onderzoek mee door onder andere zelf metingen uit te voeren. 

We weten dat de agrarische sector invloed heeft op de luchtkwaliteit. Hoe groot deze invloed is en welke processen hier een belangrijke rol bij spelen, daarover is nog niet veel bekend. Met het onderzoek willen we nagaan wat het verband is tussen de uitstoot van stoffen uit de veehouderij, metingen van de luchtkwaliteit en hoe omwonenden dit ervaren.  

Samen Meten in Hulsel 

In Hulsel (gemeente Reusel-de Mierden) zijn een veehouder en omwonenden bereid gevonden om aan het onderzoek mee te doen. Zij meten op het bedrijf en thuis concentraties van fijnstof en ammoniak met goedkope sensoren. Na een informatieavond eind september zien we dat steeds meer deelnemers hun meetkastjes hebben aangesloten. De meetgegevens van fijnstof zijn direct zichtbaar op het Samen Meten dataportaal. De meetgegevens van de concentratie van ammoniak zijn niet direct zichtbaar. Deze metingen zijn met name bedoeld om ervaring met sensoren voor ammoniak op te doen. Dit is de eerste keer dat we deze sensoren gebruiken. De ervaringen en resultaten worden aan het eind van het onderzoek beschreven en gepubliceerd.  

Met behulp van de Beleving App geven de deelnemers in Hulsel inzicht in hoe zij de leefomgeving ervaren. Geur is hierin een belangrijk aspect. Helaas is geur niet gemakkelijk te meten met sensoren. 

Nauwkeurige metingen 

Op twee andere plekken in de regio wordt met duurdere, nauwkeurige apparatuur gemeten. Naast fijnstof en ammoniak meten we hier ook andere luchtvervuilende stoffen. Het gaat dan om zogenaamd secundair fijnstof en endotoxinen. Secundair fijnstof ontstaat wanneer ammoniak met andere stoffen in de lucht reageert. Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. 

Planning en meedoen 

Het onderzoek loopt tot en met 2023 en is onderdeel van het Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant. In de laatste nieuwsbrief van het Regionaal Meetnet staat een uitgebreid nieuwsbericht over de start van het onderzoek. We zoeken nog mensen in Hulsel die mee willen doen met sensor of de beleving App. Meer informatie over het project en aanmelding staat op de projectwebsite.  

Open gemaakte eenvoudige sensor voor fijnstofmetingen