Er is bijzonder veel informatie beschikbaar over Citizen Science in het algemeen en sensoren voor luchtkwaliteit in het bijzonder. Op deze pagina geven we in verschillende categorieën links naar nuttige sites, documenten en wetenschappelijke artikelen.

  • Links over Citizen Science zijn gebundeld op de Citizen Science pagina
  • Internationale artikelen en rapporten zijn te vinden op de pagina International.

We pretenderen niet compleet te zijn, suggesties voor aanvullingen zijn welkom. 

Publicaties Tijdschrift Lucht

Algemene informatie

Enkele nuttige sites met algemene informatie:

Publicaties: Evaluatie van sensoren en kalibratiemethoden

Engelstalige literatuur, rapporten en factsheets over sensoren voor luchtkwaliteit worden ook verzameld in de Database van het AirMonTech project.Het Joint Research Centre (JRC) voert het beheer van deze database. De database is doorzoekbaar via de Advanced Search. Je kunt daarin kiezen voor:

  • Search by: sensors & air quality
  • Filter by: stof, datum , ….

Daarnaast kun je een Full text search doen, bijvoorbeeld met de naam van de leverancier of sensor.