Monitoring van de luchtkwaliteit...  op de fiets!
Met een sensor op de fiets inzicht krijgen in fietsgedrag en luchtkwaliteit in de provincie Utrecht.

Anderhalf jaar lang is in de provincie Utrecht en regio ‘Foodvalley’ het experiment ‘Snuffelfiets’ gestart, waarbij inwoners met sensoren op de fiets de concentraties PM2,5-fijnstof meten. Sindsdien is door ruim vijfhonderd fietsers veel data verzameld. Geven deze data een goed beeld over de luchtkwaliteit van de gekozen route? En zijn de metingen vergelijkbaar met de generieke monitoring van de luchtkwaliteit? Tijdens het eindevenement op 23 januari 2021 is er teruggeblikt op het experiment: wat is er bereikt, wat zijn de ervaringen en wat kunnen we met de data die we hebben verzameld?

Artikel door Wouter Hendricx, Joost WESSELING, Maaike Huitema, Geert Janssen in het Tijdschrift Lucht, 2021, nummer 1, p. 22-27