Anders dan de populaire uitdrukking zegt: meten is nog geen weten! Iedereen die zelf meet met sensoren zal het herkennen. Want dan heb je bijvoorbeeld fijnstof gemeten, je hebt zelfs een hele tijdreeks verzameld, maar wat betekenen de data? Kan ik de bron van de fijnstof vinden? Is er over het algemeen ’s nachts meer of juist minder fijnstof? Hoe vergelijken mijn metingen met die van bewoners in het dorp verderop? En hoe speelt de windrichting hierbij een rol?

Sommige citizen scientists gaan zelf aan de slag met de data. Maar dat is nog best wel lastig als je geen achtergrond hebt in de wetenschap of ICT. Daarnaast kost het ook best veel tijd om uit te zoeken hoe je met de data aan de slag kan gaan. Daarom hebben we bij Samen Meten een prototype ontwikkeld van een data-analysetool.

De Hollandse Luchten sensoren in de omgeving van de IJmond kun je nu bekijken met deze tool. Als deze test van de tool goed verloopt kunnen we hem ook voor andere sensordata beschikbaar stellen.

Voor ons is feedback op de tool heel belangrijk. Hiermee kunnen we de tool namelijk verder ontwikkelen. Vind je het leuk om deze tool ook uit te proberen? Laat ons weten wat je er mooi aan vindt of juist niet, wat je duidelijk vindt of juist niet, en wat je mist.