We gaan binnenkort een voorzichtige start maken met waterkwaliteitmetingen op het dataportaal. Voorlopig zullen we sensormetingen laten zien van elektrische geleidbaarheid (EC) van het water en de watertemperatuur op een aantal plekken in en om Amsterdam. Deze metingen zijn afkomstig van Mijnomgeving.net.

Wat is waterkwaliteit?

In Nederland hebben we veel water: rivieren, plassen, meren, beken, de zee, etc. Dit water is niet overal hetzelfde, soms is water zout, er leven veel of weinig  vissen in of verschillende soorten waterplanten. Dit heeft te maken met de omgeving van het water en met de waterkwaliteit. Maar wat bedoelen we  dan precies met waterkwaliteit? Dan gaat het meestal om vervuilende stoffen in het water. Hoeveel van die stoffen er in het water mogen zitten hangt van het gebruik af. Als je het water als drinkwater wilt gebruiken, heb je andere kwaliteitseisen dan voor bijvoorbeeld zwemwater (kijk voor meer informatie op de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) pagina Kaderrichtlijn Water).

De waterkwaliteit kun je op verschillende manieren in kaart brengen. Je kunt bijvoorbeeld het aantal dieren tellen, de hoeveelheid waterplanten bepalen, de temperatuur meten of een analyse doen in het lab. Bij Samen Meten richten we ons in eerste instantie op Electrische Geleidbaarheid (EC) en watertemperatuur (T). Wanneer je een verandering in EC meet, is dat een aanwijzing dat er zeer waarschijnlijk een verandering van de waterkwaliteit is opgetreden. Waardoor de verandering is veroorzaakt, dat weet je dan nog niet, maar daar kun je dan wel naar op zoek.

Heb je interesse in waterkwaliteit en heb je ideeën voor ons dataportaal? Laat het ons weten!