Vuurwerkexperiment 2018 00.10

De komende jaarwisseling meet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de derde keer samen met burgerwetenschappers het effect van vuurwerk op de luchtkwaliteit.

In de periode rondom Oud en Nieuw zorgen we voor een hogere tijdsresolutie op ons dataportaal. Hierdoor worden de fijnstofdata van ruim 200 stofsensoren om de 5 tot 10 minuten opnieuw weergegeven. Zo monitoren we de gevolgen van het afsteken van vuurwerk nauwkeuriger dan met de gebruikelijke uurlijkse schaal. Wij vragen iedereen die sensordata aan het dataportaal levert om erop te letten dat data iedere 5 minuten wordt aangeleverd.

Eerdere experimenten

Het is de derde keer dat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met burgerwetenschappers een vuurwerkexperiment organiseert. Tijdens de nieuwjaarsnacht 2017/2018 deelden ongeveer 130 Nederlanders hun fijnstofmetingen met het RIVM dataportaal. Gemiddeld genomen namen de fijnstofconcentraties die burgers in beeld brachten toen met een factor 17 toe. De officiële metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit lieten een grotere stijging zien.

Het RIVM stelde vorig jaar een aantal sensorkits ter beschikking voor burgermeetprojecten in Amsterdam en Amersfoort. Daarnaast leverden burgerinitiatieven uit Apeldoorn en Venlo, en enkele individuen hun meetgegevens aan. De kaart van Nederland werd verder gevuld met meetgegevens van Nederlands deelnemers aan het Luftdaten-project en projecten waarin het RIVM experimenteert met sensornetwerken.

In de nieuwjaarsnacht 2016/2017 stelde het RIVM voor het eerst een groep geïnteresseerde vrijwilligers in de gelegenheid om zelf de hoeveelheid fijnstof tijdens de jaarwisseling te meten. Hiervoor stelde RIVM sensoren beschikbaar. Alle meetinstrumenten lieten toen een piek in de fijn stof concentratie rond de jaarwisseling zien.