Inmiddels zijn we een half jaar onderweg met het project “Een jaar lang fijnstof meten”. In dit project meten ongeveer 25 vrijwilligers de luchtkwaliteit in hun woonplaats met Sensirion SPS30-sensoren. De eerste resultaten laten zien dat de sensoren over het algemeen goed functioneren. Wel vallen sensoren regelmatig gedurende één of enkele uren uit. Waarom dit gebeurt, is onderdeel van ons onderzoek. We weten nu dus nog niet wat de reden van het uitvallen is.  

Ook zijn enkele sensoren gedurende de eerste maanden stuk gegaan. We hebben deze sensoren allemaal vervangen. De kaart hiernaast laat zien op welke locaties inmiddels gemeten wordt. Deze kaart is te vinden via: Samen Meten - Dataportaal (rivm.nl). Naast de metingen bij vrijwilligers, heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), samen met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam, op een aantal officiële luchtmeetnetstations ook sensoren bijgeplaatst. 

Dit project geeft het RIVM ook de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het gedrag van SPS30 fijnstofsensoren in een realistische omgeving. Dit helpt bij de analyse van alle andere SPS30 sensoren. 

Achtergrond project 

In 2023 zijn ongeveer 25 vrijwilligers geselecteerd om mee te doen aan dit project op basis van hun woonplaats. Het gaat om plekken waar tot op heden weinig fijnstofsensoren aanwezig waren. Het verzamelen van gegevens met deze sensoren kan mogelijk een aanvulling zijn op de bestaande modellering van fijnstof in Nederland. Om de sensormetingen te kalibreren aan de referentiemetingen van het landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML), zijn extra fijnstofsensoren geplaatst op een aantal bestaande luchtmeetnetstations.