Sinds begin 2023 meten zo'n  25 vrijwilligers een jaar lang de luchtkwaliteit met behulp van een SODAQ fijnstofmeter met daarin een Sensirion SPS30 fijnstofsensor. De vrijwilligers zijn uitgekozen op basis van waar ze wonen. Het zijn plekken waar tot nu toe weinig sensoren hangen. We gebruiken de data van deze fijnstofsensoren om te onderzoeken of we deze data kunnen gebruiken als aanvulling op de bestaande modellering van fijnstof in NL. Daarbij plaatsten we extra fijnstofsensoren op zeven stations van het luchtmeetnet  om de sensormetingen te kunnen kalibreren aan de referentiemetingen van het landelijk meetnet luchtkwaliteit.

Continu meten

SODAQ sensor aan de gevel

Groen oplichtende SODAQ fijnstofmeter aan de gevel bij vrijwilliger

Er hangen al veel fijnstofsensoren in Nederland. De ruimtelijke verdeling over Nederland kan echter nog beter. Als we de data willen gebruiken om jaargemiddelden te berekenen is het ook belangrijk dat de sensoren continu meten. Bij het merendeel van de sensoren weten eigenlijk niet wie de eigenaar van een sensor is. Dus als een sensor uitvalt kunnen we niet vragen om de sensor te resetten. Hierdoor  is het lastig om jaargemiddelde waarden te berekenen van sensordata. Terwijl we graag willen uitvinden of we zulke jaargemiddelden kunnen gebruiken voor de modellering.  Zoals we dat al doen met NO2 buisjes.

De vrijwilligers die meedoen aan dit project krijgen wel een berichtje als hun sensorkit het niet doet. Als de sensorkit kapot is krijgen ze binnen een week vervanging.

Naast het verbeteren van onze modellen, hopen we met dit project ook nog meer te leren over het gedrag van fijnstofsensoren “in het veld”.  Dit helpt ook bij de analyse van alle andere SPS30 sensoren. De eerste resultaten laten zien dat de sensoren over het algemeen goed functioneren. Wel vallen sensoren regelmatig gedurende één of enkele uren uit. Waarom dit gebeurt, is onderdeel van ons onderzoek. We weten nu dus nog niet wat de reden van het uitvallen is.  

Ook zijn enkele sensoren gedurende de eerste maanden stuk gegaan. We hebben deze sensoren allemaal vervangen. De kaart laat zien op welke locaties inmiddels gemeten wordt. Deze kaart is te vinden via: Samen Meten - Dataportaal (rivm.nl). Naast de metingen bij vrijwilligers, heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), samen met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam,  en DCMR op een aantal officiële luchtmeetnetstations ook sensoren bijgeplaatst.