Op het dataportaal van Samen Meten kun je zien hoeveel fijnstof er bij deelnemers van sensormetingen in de lucht zit. Maar het is ook belangrijk om te weten waar het fijnstof vandaan komt. Alleen is dat best lastig om te bepalen. Normaal wordt dat alleen berekend per gemeente en gemiddeld over een heel jaar. TNO onderzoekt of Samen Meten data kan worden gebruikt om de herkomst van fijnstof direct per dag in beeld te brengen voor iedere sensorlocatie.  

TOPAS  

De door TNO ontwikkelde TOPAS tool combineert model en meting om te in te schatten wat de fijnstofbronnen zijn die lokaal bijdragen aan de fijnstofconcentraties. Voor heel Europa kun je voor grote steden of per officieel meetpunt per dag bekijken waar de fijnstof vermoedelijk vandaan komt. Uit welke sectoren (bv verkeer, landbouw, industrie) is de PM2.5 concentratie afkomstig? Hoeveel komt vermoedelijk uit Nederland? Hoeveel komt uit andere landen? 

TOPAS voor Nederland 

TNO heeft nu ook een TOPAS-NL website gemaakt waarop je dit voor alle meetlocaties van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit èn voor Samen Meten locaties kunt bekijken. Je kunt je eigen sensormeetpunt selecteren om de schattingen te bekijken. 

Daarnaast onderzoekt TNO of een regionale variant van het rekenmodel samen met lokale sensormetingen kan worden gebruikt om de (herkomst van de) lokale concentraties nog beter in beeld te krijgen. Als je geïnteresseerd bent in de bevindingen van dit TNO-onderzoek bijvoorbeeld in de regio Eindhoven, kijk dan op Luchtverontreiniging en klimaatverandering | TNO voor meer achtergrond en contact info. 

Jaargemiddelde fijnstofherkomst 

In de GCN-tool: inzicht in lokale emissies en concentraties lucht (rivm.nl) kun je per gemeente per jaar informatie vinden over de herkomst van de fijnstof in de afgelopen jaren. Deze gegevens komen uit de Grootschalige Concentratiekaarten (GCN-kaarten) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Deze kaarten worden opgesteld op basis van metingen en berekeningen. Het is de bedoeling dat in de toekomst de Samen Meten sensordata ook bijdragen aan deze jaargemiddelden, zie het nieuwsbericht: RIVM gaat met nieuw project (nog meer) fijnstof meten.