In 2023 zullen 20-25 vrijwilligers een jaar lang de luchtkwaliteit meten met behulp van een SODAQ fijnstofmeter met daarin een Sensirion SPS30 fijnstofsensor. De vrijwilligers zijn uitgekozen op basis van waar ze wonen. Het zijn plekken waar tot nu toe weinig sensoren hangen. We gebruiken de data van deze fijnstofsensoren om te onderzoeken of we deze data kunnen gebruiken als aanvulling op de bestaande modellering van fijnstof in NL. Daarbij plaatsten we extra fijnstofsensoren op zeven stations van het luchtmeetnet  om de sensormetingen te kunnen kalibreren aan de referentiemetingen van het landelijk meetnet luchtkwaliteit.

Er hangen al veel fijnstofsensoren in Nederland. De ruimtelijke verdeling over Nederland kan echter nog beter. Ook is het belangrijk dat de sensoren continu meten. Bij het merendeel van de sensoren weten eigenlijk niet wie de eigenaar van een sensor is. Dus als een sensor uitvalt kunnen we niet vragen om de sensor te resetten. Hierdoor zijn de data minder goed bruikbaar om jaargemiddelde waarden te berekenen. Deze jaargemiddelden hebben we nodig voor de modellering.  

Naast het verbeteren van onze modellen, hopen we met dit project ook nog meer te leren over het gedrag van fijnstofsensoren “in het veld”. We verwachten begin 2024 de eerste resultaten van dit project.