NO2 buisjes jaargemiddelde kaart 2020

Ook in 2020 hebben negentien vrijwilligers zich ingezet om maandelijks stikstofdioxide (NO2) te meten met Palmes buisjes. Uit de analyses blijkt dat de meetwaarden een zelfde soort verloop laten zien over het land als in 2019. Alleen zijn de NO2 waarden over het algemeen lager.

De coronacrisis is zeer waarschijnlijk voor een deel de oorzaak voor deze lagere waarden. Door de coronacrisis is er in 2020 minder verkeer geweest en daardoor zat er ook minder NO2 in de lucht. Er zijn meer factoren die invloed hebben op de meetwaarden zoals het weer. De buisjesmeetwaarden zijn ook gebruikt voor het maken van officiële kaarten die in 2020 een verbeterde luchtkwaliteit laten zien.