Dit is een afbeelding van iemand die een Palmesbuisje vasthoudt.

Sinds 2017 helpen bijna 20 vrijwilligers het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bij het meten van stikstofdioxiden (NO2) in heel Nederland. Elke maand vervangen de vrijwilligers de hiervoor gebruikte Palmes buisjes. Ze wonen op plekken waar weinig officiële metingen worden gedaan. Zo komen we ook hier meer te weten over de luchtkwaliteit. Deze metingen zijn een belangrijk hulpmiddel voor het kalibreren van modelberekeningen die daardoor nog nauwkeuriger worden. De resultaten van 2022 zijn nu te zien op de kaart. 

Zie verder: Samen stikstofdioxide meten met Palmes buisjes