Sinds 2023 meten ongeveer 25 vrijwilligers de luchtkwaliteit met een Sensirion SPS30 fijnstofsensor voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Deze vrijwilligers zijn uitgekozen op basis van hun woonplaats. Het zijn plekken waar tot nu toe weinig sensoren hangen. De bedoeling was dat hier een jaar lang gemeten zou worden. Na een jaar meten blijkt dat de metingen erg nuttig zijn. Daarom is het project nu verlengd!

Wat is er met de sensordata gebeurd?
Met de sensordata uit dit project is, samen met data uit andere projecten waarin de SPS30-sensor wordt gebruikt, een landelijke kalibratie voor de SPS30-sensor opgeleverd. Deze kalibratie is belangrijk omdat sensoren gevoelig zijn voor (weers)omstandigheden die de metingen beïnvloeden.

Alle SPS30 fijnstofsensoren in Nederland worden nu gecorrigeerd voor deze invloeden, mede dankzij jullie metingen! Lees hier meer: PM2,5 Sensirion nu ook gecorrigeerd op het dataportaal.

 In 2024 analyseren we de dataset die dit project heeft opgeleverd verder. We kijken hierbij specifiek of we de jaarlijkse luchtkwaliteitskaarten voor fijnstof met deze sensordata verder kunnen verfijnen. Ook krijgen de deelnemers een individuele terugkoppeling later dit jaar. 

Zijn er nog vrijwilligers nodig?
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die op één van de Waddeneilanden wonen, om ook daar de luchtkwaliteit te meten. Ben jij of ken jij iemand die dit voor ons zou willen doen, neem dan contact op via samenmeten@rivm.nl.