Al sinds 2017 helpen bijna 20 vrijwilligers het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bij het meten van stikstofdioxiden (NO2) in heel Nederland. Elke maand vervangen de vrijwilligers de hiervoor gebruikte Palmes buisjes. De vrijwilligers wonen op plekken waar weinig officiële metingen worden gedaan. Zo komen we ook hier meer te weten over de luchtkwaliteit. Deze metingen zijn een belangrijk hulpmiddel voor het kalibreren van modelberekeningen die daardoor nog nauwkeuriger worden. 

Op dit moment hangen er geen buisjes in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Daarom zijn we op zoek naar een deelnemer die hier woont, (zo’n beetje) in de buurt van het vervallen meetpunt 3AA in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. (zie kaart). Het is belangrijk dat je voor langere tijd mee kunt doen. Hoe langer een meetpunt bestaat, hoe waardevoller de metingen worden. Dit komt doordat wij bij langlopende metingen goed kunnen volgen hoe de metingen verlopen met de seizoenen en door de jaren heen. Verder is het heel belangrijk dat je niet in de buurt van een drukke weg woont.  

Maandelijks vervangen 

De meetresultaten van je eigen locatie staan elke maand op samenmeten.rivm.nl.Je krijgt iedere maand per post twee verse buisjes toegestuurd met een retourenvelop voor de oude buisjes. Je schrijft de tijd en datum op wanneer je de buisjes hebt gewisseld, dat is altijd rond de 28e van de maand plus of min een dag, en stuurt ze terug naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dat moet echt elke maand gebeuren, dus als je een keer op vakantie bent, moet je iemand zoeken die de planten water kan geven én die het buisje kan verwisselen. 

Eenvoudige buisjes 

Voor de metingen gebruiken we eenvoudige buisjes die je als vrijwilligers aan je huis of in de tuin hangt. Je zoekt daarvoor (samen met een deskundige van het RIVM) een geschikte plaats. Daar komt een houder voor twee buisjes te hangen, zoals op de foto te zien is.  

Meedoen? 

Woon jij in het westelijk deel van Zeeuws Vlaanderen en wil je meedoen? Neem dan contact op met het Samen Meten team van het RIVM via samenmeten@rivm.nl