Er zijn verschillende draagbare sensoren te koop die volgens de leverancier betrouwbaar luchtvervuiling of UV-straling meten.

Binnen het project ‘Application of Wearables for Environmental exposure measurements’ (AWE) doet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek naar de kwaliteit van verschillende van deze ‘wearables’ die fijnstof of UV-straling meten. We bekijken ook of draagbare sensoren mogelijk van meerwaarde zijn bij het inschatten van blootstelling van personen in gezondheidskundig onderzoek.