Er zijn verschillende draagbare sensoren te koop die volgens de leverancier betrouwbaar luchtvervuiling of UV-straling meten. Deze ‘wearables’ kunnen mogelijk van meerwaarde zijn in onderzoek naar gezondheid. Dit doordat je de sensoren mee kunt dragen als persoonlijke monitor. De sensoren meten met kort tijdsinterval, overal waar je bent, de concentratie luchtvervuiling of UV-straling waaraan je wordt blootgesteld. Binnen het project ‘Application of Wearables for Environmental exposure measurements’ (AWE) doet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek naar de kwaliteit van verschillende wearables die fijnstof of UV-straling meten. We bekijken of deze wearables mogelijk van meerwaarde zijn bij het inschatten van blootstelling van personen in gezondheidskundig onderzoek.

PM-wearables van links naar rechts: Nova Fitness SDL607, Plume Labs Flow 2, Atmotube PRO, AirBeam2 en Wynd Air Quality Tracker. Ter referentie, de Nova Fitness SDL607 is 7.5 bij 7.5 cm.

PM-Wearables

Voor fijnstof testen we 5 verschillende commercieel verkrijgbare PM-wearables (zie de foto): Nova Fitness SDL607, Plume Labs Flow 2, Atmotube PRO, AirBeam2 en Wynd Air Quality Tracker. Al deze wearables claimen dat ze PM2.5 meten. Daarnaast meten de meesten ook PM10. Enkele PM-wearables meten andere componenten zoals PM1, vluchtige organische verbindingen (VOC’s), NO2, temperatuur en Luchtvochtigheid. In de AirBeam2 zit een Plantower PMS7003 sensor. In de Atmotube PRO zit een Sensirion SPS30 en de Nova Fitness SDL607 bevat een SDS011 PM-sensor. Van de andere twee wearables is niet bekend welke PM-sensor is gebruikt. De tijd tussen metingen varieert tussen de verschillende wearables, van een paar seconden tot enkele minuten. Ook de prijs van de wearables varieert  van 79 tot 249 dollar. De meerderheid verstuurt de meetdata via een gekoppelde telefoon met geïnstalleerde app.

UV-Wearables

Voor UV-straling kijken we naar twee verschillende draagbare UV-meters. Deze twee type (dosi)meters zijn van de fabrikanten Scienterra en Shade. Er zijn verschillen in de door de fabrikant opgegeven nauwkeurigheid, het aantal metingen dat ze per minuut doen en de prijs (300 - 500 dollar).

Vergelijking met referentiemetingen

De metingen van de PM-wearables en UV-dosimeters gaan we vergelijken met de beschikbare referentiemetingen. Van de PM-wearables zijn 3 exemplaren per type aangeschaft en opgehangen op een referentie station van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Zo kunnen we deze meetwaarden vergelijken met de meetwaarden van de officiële meetapparatuur. Ook voor UV-straling zijn officiële metingen beschikbaar om de metingen van de UV-dosimeters mee te vergelijken. Ten slotte bekijken we of de manier waarop de wearables worden gedragen invloed heeft op de metingen. Medio 2021 volgt meer informatie over hoe de verschillende wearables hebben gepresteerd in het onderzoek.