Het is zover,  sinds begin april 2020 staan er ook waterkwaliteitsmetingen op het dataportaal Samen Meten. We laten sensormetingen zien van elektrische geleidbaarheid (EC) van het water en de watertemperatuur (T). De metingen zijn afkomstig van Mijn Omgeving.

Mijn Omgeving  is opgericht door professionals van meerdere organisaties  die samen een vuist willen maken tegen vervuilers.  Het verspreiden van goedkope sensoren die burgers zelf kunnen aanschaffen is het hoofdproject. Zo kan er een uitgebreid netwerk van sensoren worden gebouwd.  Met deze (SODAQ)  sensoren meet je de mate van elektrische geleiding in het water. In  water zitten verschillende stoffen opgelost, zoals zout of meststoffen. Deze stoffen komen o.a. vanuit de bodem, stromen in vanuit ander water of via kwel. Hoe meer van deze stoffen er in het water zitten, hoe beter  het water elektriciteit kan geleiden, dat noemen we elektrische geleidbaarheid oftewel EC (Electric Conductivity).  Een plotselinge verandering  kan een teken zijn van een lozing in het water.

Alle verzamelde data is beschikbaar als open data, via een open dashboard. Mijn Omgeving  is bezig om dit dashboard slimmer te maken door middel van data analyse, en om de informatie zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. Het doel is het creëren van een soort buienradar op milieugebied zodat de burger zo precies kan zien wat er in zijn eigen omgeving gebeurt.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Watermetingen door Mijn Omgeving

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het meten van waterkwaliteit

Binnen het RIVM meten we de waterkwaliteit op landbouwgebied, waarbij de monitoring van het mestbeleid centraal staat (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid). Door in het veld monsters te nemen en deze in het lab te analyseren, meten we zeer gericht de stoffen in het water. Met deze methode kun je op een specifiek tijdsstip nauwkeurig de waterkwaliteit bepalen. Maar we zijn ook benieuwd hoe het verloop is in de tijd. In het innovatieprogramma Watersnip onderzoeken we hoe we sensoren in ons meetnet kunnen inzetten. Met sensoren kun je namelijk continu de waterkwaliteit meten. Samen met andere partijen overleggen we over de beste wijze en inzet van de sensoren. We zijn ook benieuwd naar hoe burgers tegen waterkwaliteit aankijken. Welke vragen willen ze beantwoorden? En worden er al waterkwaliteitssensoren gebruikt? Daarvoor geven we deze projecten graag de ruimte op het Samenmeten-dataportaal.

Heeft u vragen of ideeën: laat het ons weten!