Mijn Omgeving is ontstaan naar aanleiding van de documentaire Beerput Nederland. Deze documentaire over milieucriminaliteit en frauduleuze giflozingen in het water heeft voor veel verontwaardiging gezorgd. Zelfs zoveel dat professionals van meerdere organisaties zich hebben verenigd om samen een vuist te maken tegen vervuilers. Dit doen ze vrijwillig, naast hun gewone werk. 

In 2019 heeft Mijn Omgeving geëxperimenteerd met goedkope sensoren (ontwikkeld door SODAQ) die burgers zelf kunnen aanschaffen. De sensor meet de hele dag door de elektrische geleidbaarheid (EC) in het water.  Een plotselinge toename kan een teken zijn van een lozing. Alle verzamelde data is beschikbaar als open data, via een open dashboard (ontwikkeld door SURFsara). Op dit moment (2020) is Mijn Omgeving bezig dit dashboard slimmer te maken door middel van data analyse, en om de informatie zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. Het doel is het creëren van een soort buienradar op milieugebied zodat de burger zo precies kan zien wat er in zijn eigen omgeving gebeurt. 

De meetmethode en de data analyse zijn flexibel. Hierdoor kunnen in de toekomst (2021) ook andere sensoren en databronnen gekoppeld worden om zo nauwkeuriger verschillende vormen van vervuiling te detecteren. Ook meldingen of berichten op social media, kunnen in de toekomst worden toegevoegd.

Mijn Omgeving is primair gericht op de burger, maar uiteraard kunnen (overheids)partijen de data en indicaties van lozingen ook gebruiken om sneller en daadkrachtiger op te treden tegen vervuilers.