In het Europese project CityTRAQ werkt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) samen met 5 partners (VMM, Gent, Brugge, Antwerpen, Croation Meteorological and Hydrological Service) aan een betere lokale luchtkwaliteit. Het project is gericht op luchtvervuiling door verkeer. De partners onderzoeken of met informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen de impact van bepaalde maatregelen op mobiliteitsbeleid gesimuleerd kan worden.

De steden Antwerpen, Gent en Brugge gaan pilotstudies uitvoeren. In Gent zijn nu de eerste metingen van start gegaan. Naast de Palmes buisjes die al in de stad hingen, zijn in de Dampoortwijk nu 15 stikstofdioxidesensoren opgehangen. De sensoren meten hier twee jaar en dan verhuizen ze naar een andere wijk. De metingen kun je inzien op het Samen voor Zuivere Lucht dataportaal. Lees meer over de pilot in dit artikel.