Meetkast Regionaal Meetnet ZO-Brabant

Op dit moment wordt het Regionaal Meetnet “lucht” in de regio zuidoost-Brabant uitgerold. Het project is een samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), AiREAS, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), TNO, Universiteit Utrecht en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Het meetnet bestaat uit circa 50 meetstations en is zo ingericht dat er een regiodekkend beeld ontstaat. Het meetnet wordt gevalideerd op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. De meetdata van fijnstof zijn sinds medio april 2021 ontsloten via ILM2 Dustmonitoring en onder de code ‘ILM’ op het Samen Meten Dataportaal van het RIVM. De meetdata van stikstofdioxide voegen we daar binnen afzienbare termijn aan toe. Het is de verwachting dat het meetnet voor de zomer operationeel is in alle deelnemende gemeenten.