In heel Zuidoost-Brabant wordt de luchtkwaliteit gemeten met een regionaal meetnet. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in de concentratie en bronnen van luchtvervuiling en op basis daarvan schone lucht te bevorderen. Het meetnet bestaat uit meetkasten met daarin sensorsystemen. Daarmee meet het regionale meetnetwerk  onder meer fijnstof en stikstofdioxide. De nadruk ligt op het meten in het gebied rond de steden, de luchthaven Eindhoven Airport en het landelijk gebied met veel veehouderij.

Alle data uit het meetnet zijn openbaar. Zo kunnen inwoners zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving. Het Regionaal Meetnet legt hiermee een unieke basis voor onderzoek naar en innovatie in onze directe leefomgeving.

Meetkast Regionaal Meetnet ZO-Brabant

 

Metingen

TNO, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Universiteit Utrecht – IRAS hebben de meetlocaties in het netwerk  geselecteerd. Zij maakten daarbij gebruik van berekeningen van de luchtkwaliteit in het gebied. Het meetnet is zo ingericht dat er een regiodekkend beeld ontstaat. Een deel van het netwerk wordt flexibel ingericht. Hierdoor kunnen ook tijdelijke meetcampagnes opgezet worden.

De meetkasten worden verzorgd door TNO. Informatie over de sensoriek en de manier van kalibreren is te vinden in dit document. Als onderdeel van het project wordt door de deelnemende kennispartijen onderzoek gedaan naar de kwaliteit en toepasbaarheid van de metingen.

De meetwaarden zijn te vinden onder de code 'ILM' op het Samen Meten dataportaal

Samenwerking

Het project is een samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), AiREAS, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) , TNO, Universiteit Utrecht - IRAS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

De ODZOB beheert als secretaris van de groep de projectwebsite https://odzob.nl/meetnet. Op de website vind je onder andere nieuwsbrieven en antwoorden op veelgestelde vragen.

Logo's samenwerkingspartners