Op 7 oktober start een landelijk project waarbij middelbare scholieren fijnstofmetingen doen met zelfgebouwde sensorkits. De leerlingen doen  onderzoek en leren over luchtkwaliteit en de effecten van fijnstof op hun gezondheid. Ook leren ze hoe ze zelf actie kunnen ondernemen voor een gezondere lucht. Wetenschappers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruiken de data voor het verfijnen van luchtkwaliteitsmodellen. Voor de leerlingen is dit een extra motivatie om te meten. Hans Brug, directeur van het RIVM trapt het fijnstofproject officieel af op 7 oktober. De aftrap van het project valt in de GLOBE jubileum week.

Scholieren meten fijnstof

GLOBE Nederland en het RIVM zijn samen een project gestart waarbij leerlingen zelf fijnstof gaan meten. In deze video wordt door verschillende betrokkenen toegelicht wat dit project inhoudt.

Waarom fijnstof?

Fijnstof wordt onder andere uitgestoten door industrie, landbouw en verkeer, maar ook door bijvoorbeeld brommers en houtstook. In ons land heeft dit een grote invloed op onze gezondheid. Onze levensverwachting is naar schatting gemiddeld 9 maanden korter door fijnstof. Door zelf onderzoek te doen leren de middelbare scholieren meer over fijnstof, helpen ze de wetenschap om dit onderwerp beter te begrijpen en dragen ze bij aan het Schone Lucht Akkoord. De sensordata is te volgen op het Samen Meten dataportaal.

Masterclass Guus Velders voor docenten

Prof. dr. Guus Velders geeft in de GLOBE jubileumweek op 7 oktober een masterclass over een zeer actueel fijnstofonderwerp: corona en fijnstof. Guus Velders is klimaatwetenschapper bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hij werd door TIME Magazine in 2017 uitgeroepen tot 1 van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld. Naast de masterclass van Guus Velders zijn er in de jubileumweek ook online workshops te volgen over andere GLOBE onderwerpen zoals De Levende Bodem, Waterdiertjestelling en de GrowApp. Een aantal workshops wordt gegeven door wetenschappers van het RIVM. Alle aan GLOBE deelnemende middelbare schooldocenten kunnen deelnemen aan de GLOBE week.  Bekijk het filmpje van Guus Velder op YouTube.

GLOBE: 25 jaar milieuonderzoek door scholieren

GLOBE is een netwerk van scholen die onderzoek doen aan natuur en milieu in samenwerking met wetenschappers. Leerlingen onderzoeken bodem, water, atmosfeer en natuur en leren zo een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde mening te vormen. Door te doen raken ze betrokken bij uitdagingen en kansen rondom milieu en duurzaamheid. GLOBE is opgezet door NASA. Stichting GLOBE Nederland werkt onder andere samen met het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), RIVM, Wageningen UR, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. GLOBE bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom is er een speciale GLOBE jubileum week. Tijdens deze week kunnen docenten van middelbare scholen dagelijks diverse online workshops volgen. Wetenschappers en ervaren GLOBE docenten leggen uit hoe middelbare scholieren kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu.