vuurwerk

In de eerste uren van 2019 is in veel steden van Nederland kortstondig smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Utrecht. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 1252 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht op veel plaatsen al snel weer gedaald tot normale waarden.
Helaas konden we de effecten van de grote brand in Scheveningen niet in kaart brengen. Geen van de ons bekende meetpunten stond in de rookpluim. Hierdoor kunnen we vanuit meetpuntoogpunt dus niets zeggen over de bijdrage van de luchtverontreiniging veroorzaakt door het vuur.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Metingen met burgers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft dit jaar opnieuw de resultaten van burgermetingen aan fijnstof rond de jaarwisseling verzameld en weergegeven. Hierbij leverden deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aan voor het data portaal van het RIVM. Overheden, burgers en andere partijen kunnen hier meetgegevens uitwisselen.

Het RIVM zorgde in de periode rondom Oud en Nieuw voor een hogere tijdsresolutie op het dataportaal. Hierdoor werden de fijnstofdata om de 5 tot 10 minuten opnieuw weergegeven. Zo monitoren we de gevolgen van het afsteken van vuurwerk nauwkeuriger dan met de gebruikelijke uurlijkse schaal.

Resultaten

Een fraaie animatie van het relatieve verloop van de concentraties is te zien op de site van stofradar.nl, klik op de onderstaande figuur om de animatie te zien.
De verder resultaten staan op de projectpagina Samen vuurwerk meten.

Stofradar

 

Informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp (IOS, Android) van het RIVM, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR, provincie Limburg, OMWB  en ODRA.
  • Meer informatie over Smog staat in het dossier op rivm.nl
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds