In de afgelopen jaren hebben inwoners van Maastricht stikstofmetingen gedaan. Dit burgermeetproject gaat nu verder met de metingen naar fijnstof. Met fijnstofsensoren meten de inwoners de lokale PM2,5 en PM1. Het project is hiermee een goed voorbeeld van een initiatief voor het Schone Lucht Akkoord (SLA).