Bewonersbijeenkomst Beverwijk HL kaart

Het project Hollandse Luchten gaat door. De komende twee jaar gaan we ons met behulp van  sensoren en citizen science richten op het opbouwen van lokale inzichten, als input voor dialoog en om handelingsperspectieven te verkennen voor een gezonde leefomgeving.  

Hollandse Luchten is een project van de provincie Noord Holland waarin samen met allerlei partijen waaronder De Waag en Samen Meten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt gekeken hoe je sensortechnologie kunt inzetten. Het project  is gestart in 2018 als een pilot met een open, inclusieve en verkennende houding. Deze visie blijft de basis voor het vervolg van Hollandse Luchten. Op 22 maart 2022 vond na lange tijd weer een eerste fysieke bijeenkomst plaats waar de vraag ‘wat willen deelnemers met de verzamelde data bereiken?’ centraal stond.

Lees het verslag van de datadoelen sessie