Het CLAIRE-project is een samenwerking tussen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)  van de Universiteit Utrecht. CLAIRE is de afkorting voor Comparison of Long-term AIR pollution Exposure assessment methods.

Binnen het project  gaan wij  de kwaliteit van sensoren onderzoeken, mede gefinancierd door het Health Institute (HEI). Ook bekijken we of de sensoren in combinatie met berekeningen de luchtkwaliteitskaarten  verbeteren. We willen in dit project de sensorkastjes op veel verschillende plekken hangen en daar kunnen we wel wat hulp gebruiken. Daarom zochten we vrijwilligers om voor een half jaar een sensorkastje te adopteren. De selectie van vrijwilligers is zo goed als rond en in de loop van april krijgen mensen bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn.