Tekening Stop air pollution

Meer dan 100 scholen uit 8 Europese landen namen tussen 2018 en 2020 deel aan het project CleanAir@School. Ook in Nederland deden twee scholen uit Zwolle en Apeldoorn mee. Deze rapportage over CleanAir@School laat zien hoe schoolkinderen in de verschillende landen de luchtvervuiling maten, wat ze leerden over luchtkwaliteit en welke acties voor schonere lucht ze ondernamen.

In het project maakten de deelnemende leerlingen gebruik van Palmes buisjes om stikstofdioxide (NO2) te meten rond hun school. NO2 is één van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen voor de gezondheid. De belangrijkste bron is het verkeer. Er werd door de leerlingen ook gekeken hoe ze de luchtvervuiling zelf (met hun ouders) konden verminderen. Een voorbeeld was om niet meer met de auto naar school te komen, maar lopend of met de fiets. Ook het voeren van actie werd bedacht.

Het CleanAir@School-initiatief laat ook zien hoe burgerwetenschap een aanvulling zou kunnen zijn op officiële Europese monitoringgegevens van de luchtkwaliteit. 

Kinderen voeren actie voor schonere lucht op de basisschool Het Festival in Zwolle (bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))