Met het project CleanAir @School meten leerlingen de luchtkwaliteit rondom hun school. Hiervoor hangen de  leerlingen speciale meetbuisjes van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op. Zo zie je waar de meeste vervuiling door uitlaatgassen zit. De leerlingen en hun ouders worden gestimuleerd na te denken over wat ze er zelf aan kunnen doen.

Europees project

De meetresultaten van scholen uit 14 landen komen op een Europese CleanAir @School-kaart. In Nederland  zijn de eerste vier pilotscholen,  in Zwolle en Apeldoorn,  al begonnen met meten. Ook in Malta, Ierland en Schotland zijn de scholen al volop bezig.

Wil je weten hoe het meten precies in z’n werk gaat? Bekijk de uitleg en het lespakket in de pdf-files.

Project is afgerond

Het Europese CleanAir@School project is afgerond. In de rapportage is te zien wat er in de landen in Europa allemaal is gebeurd. Ook al is het project nu afgelopen, stikstofdioxide (NO2) blijft een actueel onderwerp. We zijn daarom aan het onderzoeken of we misschien toch op een of andere manier Palmesbuisjesmetingen voor scholen kunnen blijven ondersteunen. We horen het graag als  gemeentes of scholen interesse hebben, via samenmeten@rivm.nl. 

Het CleanAir @School project werd gecoordineerd door het Europees Milieu Agentschap, de EEA, zie https://www.eea.europa.eu/themes/air/cleanair-at-school