Teruggestuurde CLAIRE boxen op het RIVM

Het CLAIRE-project is in de laatste fase terecht gekomen. Er is in totaal op 100 plekken in Nederland een half jaar gemeten, verdeeld over 2 keer 50 plekken per half jaar. Het tweede half jaar meten zit er nu ook op, en ondertussen zijn alle sensorboxen weer terug bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Op dit moment wordt de data geanalyseerd, en we verwachten in het najaar van 2023 een rapport met de uitkomsten te publiceren. 

Een jaar meten 

In het CLAIRE-project meten we een jaar lang fijnstof en NO2 met sensoren, om de kwaliteit van deze sensoren te onderzoeken. Daarnaast bekijken we of de sensormetingen in combinatie met berekeningen de luchtkwaliteitskaarten verbeteren.  

Het CLAIRE-project is een samenwerking tussen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. CLAIRE is de afkorting voor Comparison of Long-term AIR pollution Exposure assessment methods, en wordt mede gefinancierd door het Health Effects Institute (HEI).