Teruggestuurde CLAIRE boxen op het RIVM

Het eerste halfjaar meten in het CLAIRE project zit erop. Alle boxen die bij de eerste 50 vrijwilligers thuis stonden, zijn inmiddels weer teruggestuurd naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), gekalibreerd in Schiedam, en doorgestuurd naar nieuwe vrijwilligers.

Hoe gaat het project nu verder? 

We hebben de boxen opnieuw gekalibreerd. Dit gebeurt in Schiedam, op locatie bij de DCMR. Hier zijn de concentraties NO2 hoger dan bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven, wat nodig is voor de kalibratie. Na de kalibratie hebben we de boxen opgestuurd naar de volgende lichting vrijwilligers. Dit zijn er opnieuw 50, verspreid door heel het land. Op de nieuwe locaties meten de boxen weer een half jaar, zodat er uiteindelijk een jaar aan data verzameld is. Na de tweede meetperiode gaat het RIVM aan de slag met het analyseren van al deze data.  

CLAIRE boxen aan het kalibreren in Schiedam