Op veel plekken in Rotterdam wordt de kwaliteit van de lucht al gemeten. In april 2021 is de Luchtclub in Rotterdam van start gegaan om de bestaande informatie aan te vullen met lokale metingen. Voor dit project hebben inwoners van de stad met een sensor zelf fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Rotterdam heeft de afgelopen jaren al hard gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, maar het blijft belangrijk om bronnen van vervuiling in kaart te brengen. 

Man met hoofd in de wolken

 

Fijnstofmetingen verdeeld over de stad

De sensoren zijn verdeeld over de 14 stadsgebieden van Rotterdam. Dit zijn: Rotterdam Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Pernis, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Prins Alexander en Rozenburg.
Leden van de Luchtclub hebben de afgelopen twee jaar PM2,5 gemeten met de Sensirion SPS30 sensor. Per gebied heeft er ook een ‘superunit’ gehangen. Deze meetkast bevatte een Sensirion SPS30 en Nova Fitness SDS011 fijnstofmeter en een Alphasense sensor voor het meten van NO2. Leden van de Luchtclub hebben zelf bepaald op welke publieke locatie deze superunit geplaatst werd.  

Delen van kennis en ervaring op het gebied van luchtkwaliteit

Naast het meten van de lokale luchtkwaliteit was het doel van de Luchtclub ook om kennis en ervaringen met elkaar te delen. De Luchtclub heeft kennissessies georganiseerd waarin deelnemers meer konden leren over de werking van sensoren, de luchtkwaliteit, data en meten. Ook heeft elke deelnemer een  individuele rapportage ontvangen met analyses van zijn/haar sensor.

Samenwerking

De Luchtclub is een samenwerking van verschillende partijen. De gemeente was initiator van het project. Het sensornetwerk sluit aan op het officiële meetnetwerk van de gemeente, waarmee de DCMR Milieudienst Rijnmond al vijftig jaar de luchtkwaliteit meet. De DCMR heeft in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de uiteindelijke analyse van de data uitgevoerd. Daarnaast was ook de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) betrokken bij de Luchtclub. De meetkastjes zijn afkomstig van SODAQ.

Schone Lucht Akkoord

Op 13 januari 2020 ondertekende Rotterdam het Schone Lucht Akkoord (SLA), en sloot zich hiermee aan bij het Rijk en zo’n 80 andere provincies en gemeenten. Alle straten in Rotterdam voldoen inmiddels aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, maar de ambitie is om uiterlijk 2025 te voldoen aan de strengere normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

De (voorlopige) resultaten van de Luchtclub eind 2023: 

Het project werd door de gemeente getrokken tot eind 2023. Op 20 november 2023 presenteerde De Luchtclub in het bijzijn van klimaatwethouder Chantal Zeegers de (voorlopige) resultaten van 27 maanden meten op een afsluitende bijeenkomst van het project. Ook werd er gesproken over het voortbestaan van het netwerk. Deelnemers werden opgeroepen zich vooral te blijven organiseren! De gemeente Rotterdam is bereid om deelnemers te blijven ondersteunen als de burgermeetgroep zelfstandig verdergaat.