Dit document bevat de benodigde informatie over sensoriek en kalibratie vanLuchtclub Rotterdam voor het delen van de data op het Samen Meten Dataportaal. 

Datum: 12 juli 2021