Het DCMR luchtmeetnet bestaat in 2019 precies 50 jaar. Als onderdeel van het jubileumjaar worden 230 bewoners van verschillende gemeentes in het Rijnmondgebied in de gelegenheid gesteld om zelf de concentratie stikstofdioxide te meten. De metingen gebeuren met behulp van Palmes buisjes.

Begin 2019 zijn er 230 deelnemers verdeeld over heel het Rijnmondgebied, die stikstofdioxide metingen doen met Palmesbuisjes.

De deelnemers bepalen zelf de meetlocatie en verwisselen ook zelf de meetbuisjes iedere 4 weken in het jaar van de metingen. De plaatsen waar de deelnemers gaan meten staan als paarse driehoekjes op de kaart.

Meer informatie

In december 2018 vonden drie goed bezochte informatieavonden over het burgermeetproject plaats. De metingen zijn officieel begonnen op 9 januari 2019.

Aan het einde van het project worden de resultaten met een rapportage en tijdens bewonersavonden gedeeld. De resultaten zijn gedurende het jaar ook via een website te volgen. Op het dataportaal samenmeten.rivm.nl staan sinds eind maart 2019 de meetresultaten.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld de presentatie  van de informatieavond of de meet-handleiding:  https://www.dcmr.nl/onderwerpen/zelf-meten.html

 

Passieve sampler voor DCMR gebouw

Bron Foto: DCMR