Invul format voor oragnisaties t.b.v. het delen  van sensordata op het Samen Meten dataportaal.