Steeds meer mensen willen onderzoeken hoeveel geluid er in hun woonomgeving is door dit zelf te meten. Via Samen Meten wil het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) deze citizen scientists ondersteunen. Je kunt op deze pagina lezen hoe je zelf geluid kunt meten.

Geluid heeft zowel positieve als negatieve invloed op je gezondheid en op de kwaliteit van de omgeving waarin je woont en leeft. Hoeveel last je van geluid hebt, hangt onder andere samen met hoe hard het geluid is, het geluidniveau. Ook speelt mee vaak je een hard geluid hoort. Daarom willen mensen vaker zelf het geluid in hun omgeving meten. Met een sensor kun je elke paar minuten het geluidniveau meten. De officiële metingen werken met dag- of jaargemiddelden. Het geluidniveau wordt uitgedrukt in Leq  in dB(A).  

Op dit moment staan op het dataportaal alleen geluidniveaus. In de toekomst wordt dit uitgebreid met geluidfrequenties. Dat wil zeggen toonhoogte, dus of het gaat om hoge of juist lage tonen. 

Geluidmeters  en platform Samen Meten 

Op het dataportaal staan metingen van verschillende zelfgebouwde geluidmeters. Het design van de  Sensor.Community geluidmeter wordt het meest gebruikt. Verschillende bouwers gebruiken dit design, met een eigen ontworpen behuizing. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Meet je met een andere zelfgebouwde geluidmeter en wil je dat jouw metingen ook zichtbaar worden op het dataportaal? Neem contact op met samenmeten@rivm.nl.

Meetmethodes voor geluid

Een geluidmeter bestaat meestal uit een microfoon om het geluid op te vangen en een microcontroller in een behuizing. Een belangrijk onderdeel daarvan is een windbol rond de microfoon. Die beschermt de microfoon tegen wind én regen. De microfoon vangt het geluid op. De microcontroller stuurt het gemeten geluidniveau elke zoveel seconden of minuten op naar de database.

Het Samen Meten team heeft samen met geluidmeterbouwers zeven zelfbouwgeluidmeters getest. Lees het rapport: Vergelijkende metingen met betaalbare zelfbouwgeluidmeters

Officiele metingen en berekeningen  door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Het RIVM heeft verschillende taken op het gebied van het meten en berekenen van geluid.  Lees meer daarover op Trendmeetnet Geluid en Reken- en meetvoorschrift geluid.

Wat kun je met de meetresultaten? 

Misschien heb je last van bepaalde soorten geluid, bijvoorbeeld van vliegtuigen, of treinen, wegverkeer, of horeca. Met de zelfgemeten metingen kun je kijken of er korte hevige pieken zijn, of er veel achtergrond geluid is, en wat het gemiddelde geluidniveau is. Je kunt kijken of er een verband is tussen de metingen en de ervaren hinder om beter te begrijpen waar je nu precies last van hebt. 

Voor officiële metingen gelden strenge eisen voor de apparatuur, de meetlocatie en omstandigheden. Daardoor zijn de officiële metingen minder geschikt om de koppeling met ervaren hinder te maken. Lees meer over de eisen aan officiële metingen op Reken- en meetvoorschrift geluid.