Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In de nieuwsbrieven leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl

Nieuwsbrief november 2023

Op 17 november 2023 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Reminder: SLA participatiedag 2023
  • Samen meten vliegtuiggeluid
  • Update Samen Meten website
  • Zelfgebouwde geluidmeters
  • De erfenis van iSPEX
  • Bijeenkomst Luchtclub in Rotterdam

en nog veel meer!