roet

Inleiding

Roet is elementair koolstof en onstaat uit de samenklontering van ultra fijn stof. Het wordt voor het grootste deel uitgestoten door wegverkeer.

Gezondheidseffecten

Roet leidt net als NO2, fijn stof, en ozon, tot levensduurverkorting. Uit onderzoek blijkt dat voor elke extra 0,5 microgram roet per kubieke meter lucht waar mensen langdurig aan bloot staan, zij zij gemiddeld drie maanden korter leven.

Typische concentraties

De hoogste concentraties roet komen langs wegen voor. Gemiddeld is de roetconcentratie in drukke straten 1.5-2.0 µg/m3, in stedelijk gebied 0.9-1.5 µg/m3 en in gebieden buiten de steden 0.5-1.0 µg/m3.

Wettelijke grenswaarden

Er zijn voor roet geen wettelijke grenswaarden vastgesteld.

Meten van roet

In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt roet gemeten met automatische monitoren. Stof wordt opgevangen op een filterband. De zwartheid van het opgevangen stof wordt bepaald met een optische techniek.

Eisen aan meten van roet

Omdat er geen wettelijke eisen aan de concentraties roet worden gesteld zijn er daarvoor ook geen eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld. In de praktijk gehanteerde eisen voor metingen zijn afhankelijk van de toepassing.

Bron foto: Beeldbank RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)